Výkup starožitností Bratislava

VÝKUP STAROŽITNOSTÍ BRATISLAVA

Starožitnosti sú zberateľsky zaujímavé predmety, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepoužívajú, a tým pádom sú pomerne vzácne. Na svetovom trhu je iba jeden druh tovaru, ktorý má trvalý vzostup - sú to starožitnosti. Pred rokmi vydali knihu páni Albert Jackson a David Day "Starožitnosti ošetrovanie a opravy", a pokúšali sa tiež odpovedať na otázku čo sú starožitnosti. Ako napísali: ,,Ani zberatelia nemajú jednotný názor na to, čo je starožitnosť. Bývali doby, kedy sa do tejto kategórie radili predmety spred roku 1830. Potom sa však názory menili, až bol obecne prijatý názor, že všetko, čo je staršie ako 100 rokov je starožitnosť. V súčasnej dobe množstvo odborníkov považuje za hranicu rok 1930. Pokiaľ však nezbierate starožitnosti iba ako investíciu, sú tieto úvahy zbytočné. Dôležitý je fakt, že sa Vám vec páči natoľko, že ju chcete zachrániť.”

Kontakty:

Mobil: 0948 488 388

E-mail: info@vykupstarozitnosti.sk

Potrebujete hotovosť?

Výkup a záložňa starožitností a umeleckých diel

Kontaktujte nás!